HomeTin tứcThông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Tên dự án: Hệ thống cấp nước Diên Lạc- Diên Thọ- Diên Phước Tên dự án: Hệ thống cấp nước Diên Lạc- Diên Thọ- Diên Phước Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp các hạng mục chính Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ Phương thức hợp đồng: Trọn gói Chỉ dẫn đối với nhà thầu: Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu – ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax: Khu Liên Cơ 16 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058-528062(64) Fax: 058-528062 Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: 15/08/2008 đến 01/09/2008 Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (VND) Thời điểm đóng thầu: 01/09/2008 08:00 Thời điểm mở thầu: 01/09/2008 08:00
Go to top