Khớp nối mềm EE

moi noi mem eeĐặc điểm kỹ thuật:

DN 350-1200
Nước: PN 8 đến 16
Thép: 37.0
Phần lựa chọn:

Khớp nối chuyển bậc
Tài liệu kỹ thuật

Go to top