Bích nối

bich noiĐặc điểm kỹ thuật:

    DN 50-600
    PN 10 hoặc 16

Phần lựa chọn:

    Cho ống PVC, PE
    Thép hoặc ống DCI

Tài liệu kỹ thuật:

Go to top