HomeTin tứcẤn phẩm AVK - Tháng 8

Ấn phẩm AVK - Tháng 8

AVK Interlink là ấn phẩm chính thức thường kỳ được phát hành 1 năm 3 lần bởi AVK International. Ấn phẩm nhằm mục đích đưa đến với người đọc những thông tin chính thức từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn cầu của AVK.

Nội dung Ấn phẩm tháng 8:

        Thiết bị cột cấp nước cứu hoả mới được giới thiệu tại thị trường Nga.
        Công ty AVK mới thành lập tại nước Ý.
        Trên lãm bán hàng Châu âu 2008
        Xây dựng nhà máy sản xuất thứ 2 tại Malaysia.

Go to top