HomeTin tứcThông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Tên dự án: Hệ thống cấp nước Diên Lạc- Diên Thọ- Diên Phước

Tên dự án: Hệ thống cấp nước Diên Lạc- Diên Thọ- Diên Phước

Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp các hạng mục chính

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi ;

                                            Trong nước;

                                            Không sơ tuyển

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng: Trọn gói

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu – ghi rõ địa chỉ, điện thoại, fax:

Khu Liên Cơ 16 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

        Điện thoại: 058-528062(64)

        Fax: 058-528062

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu:  15/08/2008 đến 01/09/2008

Giá bán hồ sơ mời thầu: 1.000.000 (VND)

Thời điểm đóng thầu:  01/09/2008 08:00

Thời điểm mở thầu: 01/09/2008 08:00

Go to top