Đai khởi thuỷ

dai khoi thuy cho ong PVC va PE

Đai khởi thuỷ cho ống PVC và PE
Đặc điểm kỹ thuật:

DN 50-300
GGG-50
Phần dười bằng thép không rỉ từ DN 250
Tài liệu kỹ thuật

Go to top